top of page

HILDELOES TEN BRINKE - SLIMMERIQ

ALTIJD OP ZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN

HILDELOES

30 jaar geleden ben ik gestart als leerkracht basisonderwijs. Daarnaast heb ik ruime ervaring opgedaan bij het opzetten en begeleiden van plusklassen en als groepsleerkracht binnen het voltijds HB onderwijs. Sinds 2012 bied ik bij SlimmerIQ hulp aan (hoog)begaafde leerlingen waarbij het leerproces niet vlekkeloos verloopt. De begeleiding verloopt individueel of in (klein) groepsverband. Door samen te kijken waar we winst kunnen behalen en vooral de leerling zelf eigenaar te maken van zijn eigen leerproces kunnen we samen mooie stappen maken op weg naar een mooie zelfstandige leerweg. 

Naast mijn opleiding PABO en mijn ervaring in het (hoogbegaafdheids-) onderwijs heb ik diverse trainingen en studies gevolgd om mijn kennis uit te breiden:

  • Opleiding hoogbegaafdheidsspecialist 

  • Training 'Ik leer leren' en 'Ik leer anders'

  • Opleiding Kindercoach

  • Matrixcoaching

  • Mindsettraining

  • Teken je Gesprek

About

LEERPROCES
BEGELEIDING

Hoe komt het toch dat sommige leerlingen slim genoeg zijn, maar toch niet écht tot leren komen? Vaak ligt de oorzaak hiervan bij de executieve functies. Grofweg gezegd: de functies die je nodig hebt om tot leren te komen, de tools die noodzakelijk zijn voor je schoolsucces. We hebben het over de regelfuncties van onze hersenen. Deze functies ontwikkelen zich gelijkmatig en lopen synchroon met de ontwikkeling en groei van een kind. Vaak zien we bij meer- en hoogbegaafde kinderen dat die functies niet synchroon verlopen. Dit merken we doordat er bijvoorbeeld problemen ontstaan bij het plannen en organiseren of emotie regulatie. 

Leerprocesbegeleiding

KINDERCOACHING

'De oplossing voor een hulpvraag zit vaak in de kinderen zelf. Ik help ze om deze oplossing zichtbaar te maken'

Kindercoaching is een kortdurende en laagdrempelige vorm van ondersteuning voor kinderen. Soms heeft een kind net even wat extra begeleiding nodig.
Als kindercoach werk ik oplossingsgericht, kijkend naar de toekomst: wat wil het kind graag leren en wat heeft hij/zij nodig om onbezorgd in het leven te kunnen staan. Dit doen we aan de hand van verschillende werkvormen. Ieder kind is uniek. Dat maakt dat hij/zij een eigen voorkeur zal hebben voor bepaalde werkvormen. Als coach sluit ik hier zo goed mogelijk bij aan, zodat het kind zich begrepen en gezien voelt. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. De oplossingen zijn vaak dichtbij dan je denkt: door te kijken naar je eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten en te leren deze op de juiste manier in te zetten.​

kindercoaching

WERKWIJZE

De manier van werken is afhankelijk van de aard van de hulpvraag. 
In de meeste gevallen vindt het eerste contact plaatst met de ouders en/of leerkrachten van een kind plaats. In een eerste kennismakingsgesprek wordt snel duidelijk waar de hulp nodig is.

Ik hou van een oplossingsgerichte manier van werken en betrek zo snel mogelijk het kind bij zijn eigen proces. Samen met het kind en het eerdere gesprek met ouders en leerkrachten in het achterhoofd stellen we samen de hulpvraag vast. Wanneer een kind zelf inziet dat er iets moet gebeuren is het veranderproces in principe al ingezet. Graag geef ik, daar waar mogelijk, het kind zelf de verantwoording in het hele traject. Door de hulpvraag visueel inzichtelijk te maken ontstaat er overzicht en dienen de oplossingen zich snel aan.

Werkwijze

TARIEVEN

​Basistarief:
Duur: 60 minuten
Prijs: EUR 82,50

Opstellen groeidocument:

Prijs: EUR 165,00

Telefonisch intakegesprek:

Gratis

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang afgezegd worden. Daarna worden deze in rekening gebracht.

 

Genoemde werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW.

Lees hier de privacyverklaring van SlimmerIQ.​

Tarieven
Contact
bottom of page