top of page

Als kindercoach kan ik onder andere helpen bij

  • Omgaan met hoogbegaafdheid en jouw blik op de wereld

  • Angst, boosheid of verdriet

  • Leerproblemen

  • Faalangst en onzekerheid

  • Hooggevoeligheid

  • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld

Intake

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin ga ik samen met het kind op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. De behoefte van het kind staat hierbij altijd voorop. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal coachingssessies in. Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan kan ik u altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening.

 

In de daarop volgende sessies ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet.

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 6 sessies. Vooraf is niet exact in te schatten hoeveel sessies een kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit uiteraard altijd in overleg.

bottom of page