top of page

Wanneer we over executieve functies spreken, zijn deze onder te verdelen in de volgende 11 functies:

 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet en waarbij je het eigen gedrag, handelingen en gedachten onder controle hebt.​

 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden tijdens het uitvoeren van complexe taken.​

 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.​

 • Volgehouden aandacht: het vermogen om de aandacht er bij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.​

 • Taakinitiatie: het vermogen om direct met projecten te starten en gebruik makend van een efficiënte wijze.​

 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is om een doel te bereiken of een taak te voltooien. 

 • Organisatie: het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te ordenen.​

 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.​

 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.​

 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met het herzien van plannen wanneer dat nodig is en omgaan met tegenslagen en veranderingen.​

 • Metacognitie: gaat om zelfinzicht, zelfsturing en zelfevaluatie.

​​

Wat we vaak zien in de praktijk is dat (hoog-)begaafde leerlingen vanwege zwakke executieve functies niet op hun eigen niveau kunnen functioneren met alle gevolgen van dien.

Er kunnen zich bijvoorbeeld problemen voordoen bij het beginnen van een taak en deze volhouden of vanwege gebrek aan overzicht komen leerlingen in de knoei met hun planning of weektaak. Zo zijn er tal van aspecten te vinden waarom een leerling op school niet goed kan functioneren wat we terug kunnen vinden in de ontwikkeling van de executieve functies. Met behulp van een vragenlijst die door zowel leerkrachten als ouders én in spelvorm door het kind zelf wordt ingevuld, bekijken we waar het in het leerproces beter en doeltreffender kan. Door samen te kijken wat de sterke functies zijn en de valkuilen te erkennen, kunnen we het werktraject vaststellen met als grootste doel het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn bij het zelfstandig werken, leren en functioneren.​

bottom of page